Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer A.

Przewoźniak Agnieszka z d. Balcer