Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPawelcowie i Koprowscy

Roddziny Pawelców i Koprowskich na przystani w Rogoźnie