Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer W.

Władysława Kukla 1910-1982 z domu Balcer