Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWisniewska Z.

Wiśniewska Zofia z d. Przewoźniak