Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer C.

Cecylia Wendlandt / Sell 1913-1970 z domu Balcer