Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendlandt B.

Bernard Wendlandt 1891-1945 pierwszy mąż Cecylii