Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendlandt C.B.

Cecylia i Bernard Wendlandt z Gorzewka