Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer C.A.

Cecylia Wendlandt z córką Genowefą i siostrą Agnieszką