Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M. Janka H

Marta Balcer 1915-1944 z Kaziopola z Henrykiem Janka