Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewni Balcer S.

Balcer Stanisław 1908-1973 z Kaziopola