Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniMyrda W.S.

Myrda Wanda i Stefan