Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer  W.

Władysława Balcer 1906-1979 z domu Kozłowska