Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniMyrda W.

Myrda Wanda z d. Przewoźniak