Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer W.S.

Władysława i Stanisław Balcerowie z Kaziopola