Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer J.

Jan Balcer 1949-2022 z Kaziopola syn Stanisława