Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer

Nieznane zdjęcie z rodziny Balcerów