Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka M.

Janka Marianna z d. Balcer