Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka M.S.

Janka Marianna i Stefan z Jabłonowa