Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcer M.

Balcer Marta z Kaziopola ok.1939 r.