Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanków rodzina

Rodzina Antoniego Janki z Kaziopola