Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniBalcerowie

Ślub Władysławy i Stanisława Balcerów z Kaziopola