Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka K. T

Rodzeństwo Kunegunda i Tadeusz Jankowie