Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak - Balcer

Kazmierczak Janina, Kozłowski i.n. Balcer Marta