Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka rodzina

Rodzina Stefana i Marii Janków z Jabłonowa