Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniJanka

Kunegunda Balcer i jej brat Tadeusz Janka