Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendland A.

Anna Wendland 1900-1979 z domu Balcer córka Wojciecha