Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendland O.

Wendland Otto 1897-1987