Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendtlandt E.

Rodzina Edmunda Wendlandta z Gorzewka