Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKukla Nowak

Ślub Danieli Kukli i Henryka Nowaka