Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPiechowiak

50-lecie ślubu Władysławy i Jana Piechowiaków z Kaziopola