Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWendtlandt Z.

Zygmunt Wendlandt 1959-1971