Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniW. Chudzicka

Wacława Maria Chudzicka z d. Balcer