Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWiśniewska Z.

Zofia Wiśniewska 1938-1996 z domu Przewoźniak