Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniWiśniewska M.

Maria Wiśniewska i jej rodzice chrzestni Irena Ogrodowska i Stefan Myrda