Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKowalski F.

Franciszek Kowalski 1939-2022