Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniFluegge F.

Fluegge Fryderyk mąż Evelyn Gibasiewicz