Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKowalski M.

Michał Kowalski 1870-1959