Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKowalski N.

Nikodem Kowalski 1919-2006