Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak K.

Kaźmierczak Kazimierz z Prusiec syn Marcina