Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer A.

Kazmer Anton (Kaźmierczak Antoni) syn Marcina