Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer C.

Kazmer Chester syn Michała