Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmer J

Kazmer Jovina z domu Schmitz