Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmierczak A.

Kaźmierczak Antoni syn Franciszka