Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak H.

Kaźmierczak Halina z d. Kubiak