Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak A.

Kaźmierczak Antonina córka Marcina