Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKazmierczak F.

Kaźmierczak Franciszek z Kaziopola syn Marcina