Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPawelec W.

Władysław Pawelec 1919-1985