Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak M.

Kaźmierczak Marianna córka Marcina