Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniPrzewoźniak Kaźmierczak

od lewej: Wanda Przewoźniak, Janina Koprowska i Teresa Kaźmierczak