Balcer, Kaźmierczak oraz inni krewniKaźmierczak T.

Kaźmierczak Teresa z domu Balcer żona Franciszka z Kaziopola